Dränage PleurX - pleuravätska, ascites
Patientinformation PleurX - pleuravätska, ascites, dränage, PleurX
Shuntar - Denver Shunt, pleuravätska, ascites, shuntar
Punktion - TPK, Safe-T-Centesis, pleuravätska, ascites, punktion

Information relaterat till COVID-19 situationen

 

Situationen kring COVID-19 pandemin är en speciell utmaning för oss alla. Medan antalet sjuka i COVID-19 ständigt ökar och akuta planer håller på att utarbetas, gör vi vad vi kan för att bidra till att begränsa smittspridningen.

 

Vi är här för att hjälpa dig.

 

Trots COVID-19 pandemin har fenik AB inga leveransproblem. Våra produkter för att tappa pleuravätska och ascites i hemmet är tillgängliga.

 

Under nuvarande tider är detta viktigare än någonsin. Patienter med återkommande pleuravätska och ascites har en högre risk att utveckla ett allvarligt sjukdomsförlopp. Med långtidsdränage kan man tappa vätskan i sin trygga hemmiljö. Samtidigt avlastar vi resurserna på sjukhusen, som så väl behövs i dessa tider.

 

Alla våra medarbetare som träffar patienter och sjukvårdspersonal är väl utbildade inom sjukvård och vi genomför även hygienutbildningar, så ni kan vara trygga med att kontakta oss om ni behöver hjälp med utbildning eller support.

 

Du når oss som tidigare via de kommunikationskanaler du är bekant med.

Dränage

PleurX®

Patientinformation

PleurX®

Shuntar

Punktion

pleuravätska, ascites, dränage, PleurX, punktion, shuntar

fenik AB | Ekbacksvägen 28 | 168 69 Bromma | Tel. 08-25 11 69 | info@fenik.se | Org.nr. 556690-8207