sjuksköterska tränar på implantation av pleurX

Besöksförbud kan äventyra patientsäkerheten

Besöksförbud kan äventyra patientsäkerheten

18 september 2020

sjuksköterska tränar på implantation av pleurX

Med anledning av att det var internationella patientsäkerhetsdagen igår vill vi lyfta vikten av att få utbilda vårdpersonal i våra produkter.

Medicintekniska företag är en samhällsviktig verksamhet, vilket det även beslutades om när covid-19 bröt ut. Sjukvården utsattes för en extraordinär påfrestning och många inom vården fick plötsligt nya arbetsuppgifter. Med patientsäkerheten som högsta fokus är det då ännu viktigare att samarbetet fungerar så att personalen får tillgång till relevant utbildning.

Samarbetet fungerar oftast bra och vi har fått undervisa på plats, eller med hjälp av digital teknik. Men ibland blir det bara ett nej med hänvisning till besöksförbud. Utbildning är viktigt för att garantera patientsäkerheten. Våra anställda har alla god kunskap om hygienrutiner och hur man använder skyddsutrustning.

Swedish Medtech går nu ut med rekommendationer om att försöka hitta lösningar på hur ett tryggt möte kan ske för att inte äventyra patientsäkerheten. Vi hoppas att det kommer att leda till att anställda inom medicinteknikbranschen ses som en del av pågående vård och undantas från besöksförbud.

Har du frågor?

Här hittar du några av de vanligaste frågorna.

FAQ

Glesbygdsmedicin - vad är det?

Glesbygdsmedicin - vad är det?

03 september 2020

Svensk förening för Glesbygdsmedicin bildades 2002 och samarbetar med internationella organisationer för att förbättra sjukvården för människor i glesbygden. Internationellt heter det rural medicine och är ett akademiskt förankrat begrepp. Man utgår alltså från de behov som finns i glesbygdssamhällen och inte från den professionella arenan. Med långa avstånd för patienterna till sjukhusen krävs en djup förståelse för hur människan påverkas även på andra områden än det medicinska. Men även om avstånden är långa har sjukvårdspersonalen en särskild närhet till patienten, då man ofta känner patienterna väl.

Vi är glada att kunna delta i 2020 års nationella konferens i glesbygdsmedicin som det här året äger rum i Funäsdalen den 2-4 september. För att reducera smittspridningsrisken har arrangörerna med hjälp av digital teknik samordnat föredrag i mindre grupper och möjlighet att delta online.

Våra produkter passar optimalt för patienter som har långt till sjukhus. Med vår kvarliggande kateter PleurX behöver patienten inte längre åka till sjukhus för att tappas på återkommande pleuravätska eller ascites. Patienten själv eller närstående kan enkelt och patientsäkert tappa vätskan i hemmet. Patienten slipper därmed symptom som är förknippade med vätskan och får en högre livskvalitet.

Vi värnar om patienten och hjälper gärna med planering och utbildning. Kontakta oss om du vill veta mer!

Vill du veta mer om pleuravätska och ascites hittar du information här.

Arbetar du inom sjukvården och vill veta mer om denna behandlingsmetod? Här kan du läsa mer

Har du frågor?

Här hittar du några av de vanligaste frågorna.

FAQ

Planera inför sommaren 2020

Planera inför sommaren 2020

27 maj 2020

Sommaren är här! Vi håller öppet hela sommaren. Det går alltid att få support och beställa produkter.

Planera inför sommaren så att era patienter kan vara hemma och ni avlastar sjukvårdens resurser. Det kan vara skönt för patienten att få PleurX på plats i god tid. Tveka inte att ringa oss om ni har problem med personal, vi kommer gärna och assisterar vid ingreppet.

PleurX skyddar patienterna från att onödigt utsättas för smittorisk. Patienter, som har behov av PleurX, bör få katetern inlagd tidigt. På så sätt kan de få vård hemma istället för att komma till sjukhuset upprepade gånger för tappning. Många läkare remitterar för PleurX redan vid andra eller tredje tappningstillfället, och det gör man även i studier av hänsyn till patienternas mående. I internationella riktlinjer konstateras att man sparar sjukhusvistelser med en PleurX jämfört med alternativa behandlingar.

Har ni någon patient som vill tappa själv för att minska antalet hembesök hjälper vi gärna till att utbilda patient och eller närstående.

Vi önskar en skön sommar!

Har du frågor?

Här hittar du några av de vanligaste frågorna.

FAQ

Våra engagerade sjuksköterskor på jobbet

Våra engagerade sjuksköterskor på jobbet

17 april 2020

Här ser ni våra engagerade, legitimerade sjuksköterskor på jobbet.

Vårt fokus har den senaste månaden varit att se till att svårt sjuka patienter med återkommande pleuravätska eller ascites inte utsätts för smitta. Dessa patienter har en högre risk att utveckla ett allvarligt sjukdomsförlopp med Covid-19. Genom att de får en PleurX slipper de vara inlagda på sjukhus och kan behandla vätskan hemma.

Våra legitimerade sjuksköterskor har hjälpt enheter, som har personalbrist, med olika saker. Förutom att assistera vid operation för inläggande av PleurX kateter har de även åkt hem till patienter och hjälpt till med dränage.
Utöver det har undervisning varit en viktig del i arbetet. Vi har undervisa personal, patienter och närstående både på plats och via onlinemöten för att säkerställa patientsäkerheten. Möjligheten för anhöriga att kunna hjälpa till för att minska antalet hembesök av hemsjukvården har varit mycket uppskattad.

Patienter med återkommande vätska i lungsäcken eller bukhålan ska få vara hemma. Därför hyllar vi på fenik idag våra sjuksköterskor som ger sitt yttersta för varje patient.

Har du frågor?

Här hittar du några av de vanligaste frågorna.

FAQ

COVID-19 orsakar inga leveransproblem

COVID-19 orsakar inga leveransproblem

19 mars 2020

Vi är här för att hjälpa dig.

Trots COVID-19 pandemin har fenik AB inga leveransproblem. Våra produkter för att tappa pleuravätska och ascites i hemmet är tillgängliga.

Under nuvarande tider är detta viktigare än någonsin. Patienter med återkommande pleuravätska och ascites har en högre risk att utveckla ett allvarligt sjukdomsförlopp. Med långtidsdränage kan man tappa vätskan i sin trygga hemmiljö. Samtidigt avlastar vi resurserna på sjukhusen, som så väl behövs i dessa tider.

Alla våra medarbetare som träffar patienter och sjukvårdspersonal är väl utbildade inom sjukvård och vi genomför även hygienutbildningar. Ni kan alltså vara trygga med att kontakta oss om ni behöver hjälp med utbildning eller support.

Du når oss som tidigare via de kommunikationskanaler du känner till.

Har du frågor?

Här hittar du några av de vanligaste frågorna.

FAQ

Utbildning i implantationsteknik

Utbildning i implantationsteknik

14 februari 2020

Nyligen hade vi förmånen att bli inbjudna till att utbilda läkare i hur man lägger in en PleurX kateter. Vi är väldigt stolta över att få denna möjlighet och det verkar vara mycket uppskattat.

Den här gången var det ganska många läkare som deltog, men vi erbjuder givetvis även mindre workshops i inläggningsteknik på enskilda sjukhusavdelningar. Vi värnar om patientsäkerheten och har en hel del erfarenhet av hur man med små tips kan få till ett smidigt och säkert ingrepp. Kontakta oss gärna om ni är intresserade.
Stort tack även till våra kolleger som gjorde ett bra jobb på utbildningen!

Har du frågor?

Här hittar du några av de vanligaste frågorna.

FAQ