Sjukdomar

Pleuravätska och ascites (kallar man ibland vätska i lungorna och vätska i buken) uppstår som en följd av en sjukdom. Det är alltså ett symptom, vilket i sin tur kan ge upphov till andra symptom som andnöd, dålig aptit, kräkningar, illamående, smärta.Vätskan kan uppstå en gång och försvinna igen, eller vara återkommande. Beroende på vilken sjukdom som orsakar vätskan och hur ofta den uppstår kan man välja olika behandlingsmetoder.

Sjukdomar

Pleuravätska och ascites (kallar man ibland vätska i lungorna och vätska i buken) uppstår som en följd av en sjukdom. Det är alltså ett symptom, vilket i sin tur kan ge upphov till andra symptom som andnöd, dålig aptit, kräkningar, illamående, smärta.

Vätskan kan uppstå en gång och försvinna igen eller vara återkommande. Beroende på vilken sjukdom som orsakar vätskan och hur ofta den uppstår kan man välja olika behandlingsmetoder.

Pleuravätska


Vad är pleuravätska?

Pleuravätska (även pleurautgjutning) innebär att lungsäcken (pleura) är fylld med mer vätska än normalt. Hos en frisk människa finns några milliliter vätska i pleura för att de båda pleurabladen ska kunna röra sig smärtfritt. Man kan likna det vid två skivor av glas, mellan vilka en liten vätskefilm befinner sig.

Hos en människa som lider av pleuravätska fyller vätskan i lungsäcken som omger lungorna på sig. När vätskan har uppnått en viss mängd påverkar den andningen, eftersom lungan inte längre kan expandera fullständigt på grund av vätskan.

Varför uppstår pleuravätska?

Sjukdomarna som orsakar pleuravätska är många. I en lång lista på sjukdomar är den vanligaste orsaken en malign tumör (elakartad tumör, cancer). Även lunginflammation (pneumoni) eller hjärtsvikt kan orsaka pleuravätska. Lungcancer följt av bröstcancer är de vanligaste orsakerna till en malign (som uppstår genom elakartade tumörer) pleuravätska.

grafik på en människa med pleuravätska och en PleurX kateter kopplad till en vakuumflaska

Ascites


Vad är ascites?

Liksom vid pleuravätska handlar det om en ansamling av vätska. Vätskan i buken, som man inom medicin kallar ascites, fyller på sig i bukhålan.

Varför uppstår ascites?

Precis som vid pleuravätska kan ascites ha olika orsaker. Till exempel är en vätskeansamling i bukhålan ett typiskt symptom på levercirros i sent stadium. Men även hjärtsvikt, inflammation i tarmen eller en cancersjukdom kan orsaka ascites, för att nämna några sjukdomar.

grafik på människa med ascites och en PleurX kateter kopplad till dränagepåse

Hur behandlar man vätskan?


Hur man väljer att behandla pleuravätska eller ascites beror på den bakomliggande sjukdomen och vilken sorts vätska det är.

Återkommande (recidiverande) pleuravätska kan, beroende på bakomliggande sjukdom och vätskans art, behandlas genom kemisk pleurodes. Detta betyder att man avsiktligt klistrar ihop pleurabladen med ett ämne som orsakar en inflammation. Denna behandling kräver upp mot en veckas sjukhusvistelse. Vi rekommenderar vid återkommande pleuravätska emellertid en omedelbar implantation av en kvarliggande pleurakateter. Genom att få katetern tidigt höjer man möjligheten till en spontan pleurodes, bara genom att tappa ut vätskan regelbundet.

En kvarliggande kateter har en stor fördel för patienten, oavsett om man har pleuravätska eller ascites. Man behöver då inte åka till sjukhuset upprepade gånger för att läkaren ska punktera och engångstappa. Engångstappning är dessutom ofta förbundet med sjukhusvistelse. Patienten har därmed mer tid i hemmet, då man kan tappa ut vätskan utan att en läkare behöver vara närvarande. Detta ökar patientens rörlighet och livskvalitet. Dessutom sparar man resurser för läkarna och sjukhusen.

Har du frågor?

Här hittar du några av de vanligaste frågorna.

FAQ