Dränage

PleurX®

Patientinformation

PleurX®

Shuntar

Punktion

Patientinformation PleurX®Katetern behövs om man har återkommande vätska i lungsäcken
eller i bukhålan.

Med den kvarliggande PleurX® katetern slipper man upprepade
ingrepp på sjukhuset.

Katetern och tillhörande tappningsflaska eller tappningspåse
ger en frihet att kunna tappa vätskan vid behov i hemmet.

Vad är en PleurX® kateter?


PleurX® katetern är en mjuk silikonkateter som delvis ligger
under huden och inte behöver bytas.
I den synbara änden sitter en säkerhetsventil med ett ventillock.
När katetern inte används är säkerhetsventilen automatiskt
stängd.

 

Varför behöver man en PleurX® kateter?

Hur går det till att få en PleurX® kateter?

PleurX® katetern sätts in på sjukhuset i lokalbedövning och man kan oftast gå hem samma dag som man har fått katetern.

Efter att vätskan har tömts rullas katetern upp mot huden med ett förband och kan bäras under kläder utan att synas.

PleurX® i bukhålan med förband

Hur tappas vätskan?

Vätskan tappas via säkerhetsventilen med hjälp av en speciell tappningsflaska eller tappningspåse som enkelt kopplas till katetern vid behov.

PleurX® placering i lungsäcken
PleurX® kateter kopplad till tappningsflaska

fenik AB | Ekbacksvägen 28 | 168 69 Bromma | Tel. 08-25 11 69 | info@fenik.se | Org.nr. 556690-8207