Dränage

PleurX®

Patientinformation

PleurX®

Shuntar

Punktion

Shuntar

Denver® shunten är en implanterbar medicinprodukt för
behandling av refraktär ascites eller pleuravätska.
Shunten består av silikon och gör det möjligt att föra tillbaka
ascites i det venösa blodsystemet eller föra pleuravätska till
peritoneum tack vare den centrala pumpkammaren och de
båda katetrarna.


Genom att använda shuntar behåller patienten viktiga
proteiner och näringsämnen.


Beroende på vilken sorts vätska eller hur viskös vätskan är, samt
patientens anatomi, erbjuder vi olika modeller och storlekar av
shuntar.

Denver® ascites shunt

Denver® ascites shunt är lämplig för patienter med refraktär ascites hos vilka en
behandling med Denver® shunt som peritoneo-venös shunt (PVS) kan tänkas. Den kan
användas både för malign och benign ascites och är ett alternativ till laparocentes eller
upprepade punktioner.

Denver® ascites shunt fi nns som PAK (med set för implantation) med en venös kateter i 11,5Fr. Finns
också med en venös kateter i 15,5 Fr (utan set för implantation).

Art. nr. 42-2050

Denver® ascites shunt PAK, dubbel ventil, 11,5 Fr

Varje PAK innehåller:

 • Peritoneo-venös shunt

 • Set för implantation innehållande:
  • J-ledare, 2 st
  • Spruta, 12 ml
  • 2 nålar, 18 G
  • Dilatator med introducer, 16 Fr
  • Dilatator med introducer, 12 Fr
  • Tunneleringsinstrument, 15 Fr

Art. nr. 42-2055
Art. nr. 42-2000
Art. nr. 42-2005
Denver® ascites shunt, enkel ventil, 15,5 Fr
Denver® ascites shunt, dubbel ventil, 15,5 Fr
Denver® ascites shunt PAK, enkel ventil, 11,5 Fr


Denver®shunt teknisk ritning

 

Show More

Denver® shunt – positionering i vena subclavia

Denver®shunt – positionering i vena jugolaris interna


Denver® shunt tillbehör

 

Art. nr. 42-2321

Venös kateter, 15,5 Fr (600 mm)

Art. nr. 42-2521
Art. nr. 42-2322
Art. nr. 10383-010
Art. nr. 10383-006
Art. nr. 42-3019
Art. nr. 42-3500
Venös kateter, 11,5 Fr (600 mm, PAK)
Peritoneal kateter, 15,5 Fr (270 mm)
Introducer set med J-ledare, 16 Fr
Introducer set med J-ledare, 12 Fr
Nylonkonnektor (1 fp = 2 styck)
Fast Track Tunnelerings

fenik AB | Ekbacksvägen 28 | 168 69 Bromma | Tel. 08-25 11 69 | info@fenik.se | Org.nr. 556690-8207