Sjukvårdspersonal

Arbetar du inom sjukvården och har en patient som lider av pleuravätska eller ascites? Då finns här information om våra kvarliggande katetrar för långtidsdränage (drainova® / PleurX™). Vi har även sammanställt rutiner för våra produkter som kan vara intressanta för dig inom ditt ansvarsområde.

Sjukvårdspersonal

Arbetar du inom sjukvården och har en patient som lider av pleuravätska eller ascites? Då finns här information om våra kvarliggande katetrar för långtidsdränage (drainova® / PleurX™). Vi har även sammanställt rutiner för våra produkter som kan vara intressanta för dig inom ditt ansvarsområde.


Jobbar du på en klinik som implanterar våra kvarliggande katetrar för långtidsdränage av pleuravätska och ascites (drainova® / PleurX™)? I så fall hittar du här speciellt framtagna rutiner och lite mer information om våra produkter.

Har ni patienter med återkommande pleuravätska och ascites på er avdelning? Här finns förslag på rutiner för sjukhusavdelningar som vårdar patienter med våra kvarliggande katetrar för långtidsdränage (drainova® / PleurX™).

Arbetar du inom hemsjukvården och vårdar patienter med våra kvarliggande katetrar för långtidsdränage av pleuravätska och ascites (drainova® / PleurX™)? Då finns här lite information om hur man dränerar och hur våra dränageset används.

Har du frågor?

Här hittar du några av de vanligaste frågorna.

FAQ