Kateterläggare

Är du läkare och behandlar patienter som lider av recidiverande pleuravätska eller ascites? Vill du därför implantera en kvarliggande kateter för långtidsdränage (drainova® eller PleurX™)? Då finns här information om rutiner, vår service och våra produkter.

Kateterläggare

Är du läkare och behandlar patienter som lider av recidiverande pleuravätska eller ascites? Vill du därför implantera en kvarliggande kateter för långtidsdränage (drainova® eller PleurX™)? Då finns här information om rutiner, vår service och våra produkter.


Här hittar du rutiner som vi speciellt har tagit fram för dig som läkare. Implantation av en kvarliggande kateter för långtidsdränage, som drainova® eller PleurX™ beskriver vi steg för steg. Men vi har också med rutiner kring behandlingsmetoden av patienter med recidiverande pleuravätska och ascites.

Vill du lägga in en kvarliggande kateter för långtidsdränage av pleuravätska eller ascites som drainova® eller PleurX™? Då hittar du här de olika varianterna av katetrar samt dränagematerial.

Har du patienter med recidiverande, terapirefraktär pleuravätska? Internationella riktlinjer rekommenderar att använda kvarliggande kateter som ”first-line treatment”. Det sparar sjukhusdagar och ökar patientens livskvalitet. Se vår film ovan för mer information. Kontakta oss gärna om du vill veta mer!

Har du frågor?

Här hittar du några av de vanligaste frågorna.

FAQ