Vårdpersonal i hemmet

Vårdar du en patient som lider av pleuravätska (vätska i lungorna) eller ascites (vätska i buken)? Har patienten fått en kvarliggande kateter för långtidsdränage för att lindra symptomen effektivt i hemmet? Då hittar du här viktig information om hur man använder våra dränageprodukter och rutiner för att tappa vätska i hemmiljö.

Vårdpersonal i hemmet

Vårdar du en patient som lider av pleuravätska (vätska i lungorna) eller ascites (vätska i buken)? Har patienten fått en kvarliggande kateter för långtidsdränage för att lindra symptomen effektivt i hemmet?

Då hittar du här viktig information om hur man använder våra dränageprodukter och rutiner för att tappa vätska i hemmiljö.


Hemsjukvårdspersonal hittar här viktig information för optimal omsorg om patienter med en kvarliggande kateter för långtidsdränage av pleuravätska och ascites.

Vårdar du en patient med en kvarliggande kateter för långtidsdränage av pleuravätska eller ascites? Vill du därför veta mer om våra dränageprodukter samt vår service?

Information om material för att dränera pleuravätska eller ascites med en kvarliggande kateter för långtidsdränage hittar du här.

Har du frågor?

Här hittar du några av de vanligaste frågorna.

FAQ