Om oss

Karriär

Kontakt

Om oss

fenik AB är ett företag i medicinteknikbranschen som grundades 2006. Vi ingår i en koncern och är distributionspartner för produkter med tyngdpunkt på interventionsbehandling. I koncernen ingår motsvarande verksamheter i Tyskland, Österrike, Schweiz och Ungern. Vi vänder oss, med våra dokumenterat beprövade produkter, till palliativ medicin, onkologi, lungmedicin, interventionell radiologi, gastroenterologi och många andra specialistområden.

Vad som utmärker oss är livskvalitet och patientsäkerhet

Fenik AB samarbetar med läkare och vårdpersonal för att hjälpa patienter
med pleuravätska och ascites att tappa vätska i hemmet, med PleurX®
dränageset.


För oss står patienten i centrum. Vi vill att användarna av våra produkter
för dränage också vet exakt hur de används. Våra kompetenta medarbetare
kommer och undervisar där det önskas. Antingen undervisar vi patienten/
anhöriga eller vårdpersonal i ett korrekt användande av våra dränagesystem.
Patienten måste inte längre åka till sjukhus för att tappas. Detta ökar
livskvaliteten för patienten och avlastar samtidigt sjukhusen.

fenik AB | Ekbacksvägen 28 | 168 69 Bromma | Tel. 08-25 11 69 | info@fenik.se | Org.nr. 556690-8207