Spola katetern


I enstaka fall kan det vara nödvändigt att spola den kvarliggande katetern. Detta gör man bara om man tror att det är stopp i den för att återställa flödet. Anledningen kan i så fall vara viskositeten på pleuravätskan eller ascitesvätskan.

Information om spolning av katetern

Du behöver inte spola katetern i förebyggande syfte. Suget i vakuumflaskorna förhindrar vanligtvis att det blir stopp i katetern. Detta beror på att vakuumet suger loss eventuella partiklar som har fastnat i katetern. Gör så här om det ändå blir stopp i katetern:

  1. Överväg alternativet att det inte finns vätska.
  2. Tror du att det finns vätska och om påsar har använts för tappning, prova först att använda en vakuumflaska för att få loss eventuella partiklar.
  3. Om du inte får flöde med flaskan kan du spola katetern med hjälp av steril koksaltlösning, se instruktioner nedan.

Endast läkare, eller sjuksköterska på ordination av läkare, får spola katetern och man använder aseptisk teknik.

Om vätskan inte börjar rinna efter spolning bör man röntga patienten för att se vad det beror på (fackbildning eller avsaknad av vätska).

Nödvändigt material

Instruktioner

skruvar på en 3-vägskran på PleurX sposlang

1 | Koppla 3-vägskranen med sprutan med NaCl 0,9% till PleurX™ spolslangen. Fyll sedan hela spolslangen med NaCl 0,9 % för att ta bort luften i slangen.

tar av ett PleurX ventillock från en kvarliggande kateter PleurX eller drainova

2 | Ta av locket från katetern och släng det sedan.

rengör säkerhetsventilen på den kvarliggande katetern PleurX eller drainova

3 | Desinficera säkerhetsventilen.

kopplar ihop spolslangen med den kvarliggande kateterns säkerhetsventil

4 | Koppla ihop spolslangen med säkerhetsventilen på katetern och spola med NaCl 0,9 %. Aspirera sedan för att se om vätskan börjar rinna.

kopplar loss spolslangen från den kvarliggande kateterns säkerhetsventil

5 | Koppla bort spolslangen med tillbehör från kateterns säkerhetsventil. Dränera sedan vätskan med hjälp av ett dränageset (alternativt dränagepåse/flaska) enligt tillhörande bruksanvisning.

rengör säkerhetsventilen på den kvarliggande katetern PleurX eller drainova

6 | Desinficera säkerhetsventilen.

sätter på ett PleurX ventillock så att det hakar i

7 | Sätt på ett nytt lock.

Har du frågor?

Här hittar du några av de vanligaste frågorna.

FAQ